MẸ HẰNG CỨU GIÚP TV

GIÁO LÝ & GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Xưng tội lỡ quên?

150520-maita

Hỏi: Kính thưa cha, Con bỏ xưng tội đã hơn 10 năm. Nay con đi xưng tội lại đã được vài lần, nhưng mới đây con chợt nhớ 1 tội “ghê gớm” mà ...